Friday, April 30, 2010

GoldMine: Using My GoldMine

What is the purpose of My GoldMine and how do I configure it?

Use My GoldMine as a personalized resource for current information from selected GoldMine and Internet sources.

* Select Web > My GoldMine. The My GoldMine window appears.

* Depending upon the configuration you selected, My GoldMine displays with 2 or 3 columns, as tabs or boxes, and with default, Windows, newspaper, or XP page style.

To change the setup, style, and content, select Personalize Content. The Configure My GoldMine dialog box opens.

* To add to the content of each column, click Add Item(s) to Columns. The Select Item to Add dialog box appears.

* To view the complete information where it is not displayed, clicking the hyperlink expands the view to include the detailed information.

Note: If you selected the Tab format in the Configure My GoldMine dialog box, you may need to scroll to the bottom of the column and double-click the resource's title bar. Use the arrow to minimize the view on the tab format. The Box format keeps your resources actively displayed at the top of the column.

* To copy information from the My GoldMine display, highlight the section and right-click.

* Select Copy from the local menu.

* Choose Select All to copy the entire My GoldMine display to the clipboard. Then paste the selected section or the entire section in your target application.

* To refresh news feed sites manually rather than wait for the automatic refresh, click Refresh.

1 comment:

Ngoc Lan said...

Ngày nay dịch vụ vận chuyển hàng hóa mua bán ngày càng phát triển thời đại thị trường marketting online ngày càng phát triển nhiều doanh nghiệp áp dụng chính vì thế dịch vụ chuyển phát nhanh cũng ngày càng thành lập trong đó điển hình là dịch vụ dịch vụ chuyển hàng thu tiền của công ty Proship. Với dịch vụ này chúng tôi có thể giúp các cửa hàng shop online thuận tiện trong việc thanh toán vận chuyển hàng hóa. Cho nên các công ty chuyển phát nhanh uy tín . Đặc biệt tại các thành phố lớn dịch vụ vận chuyển được ngày càng áp dụng hình thành phổ biến. Chính vì thế các công ty chuyển phát nhanh thành phố hồ chí minh luôn được tối ưu và nâng cao dịch vụ chuyển phát gửi hàng nhanh đi ngày càng phát triển. Chính vì vậy cho nên nếu các công ty doanh nghiệp có nhu cầu chuyển hàng đi sài gòn chúng tôi có chi nhánh tại sài gòn nếu bạn có nhu cầu sử dụng chuyển phát nhanh vào sài gòn hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ website sau: http://chuyenphatnhanhproship.com