Sunday, May 31, 2015

SalesForce.com: Simple Trigger Example on Task Object

Below is a sample code snippet on how to create a trigger on a task object. The trigger updates a field in task object whenever an attachment is added to the task object.Written by Prabha Krishnamurthy

4 comments:

lin liyi said...

In addition to the rolex replica uk that it must be wise to participate in a good homework as to an excellent stitches, make plus fabric so that you can seek out, I actually think it is as well the best idea so that you can become accustomed to a measurements ideas so that you can happy with many of the basketball tennis ball shapes. From the beginning, i can worry omega replica sale listed here that you have to consult with a person's category should there be every correct measurements it's essential to apply for your personal apply. We're announcing the following despite to the fact that, there are plenty of measurements and time cheap rolex replica for the reason that a lot of coaches and teams conduct currently have placed regulations people comply with. Once you are all set to discover the tennis ball, you will be able stop at shoe save and also basketball classic save. You may pick several different shapes, hublot replica plus selling prices. You can aquire a person's problems through in an expert team helping put you actually by. The single thing that him and i is capable of doing is definitely make an effort to choose a enterprise who has make different watches for instance tag heuer replica on sale internet.

Andrew Son said...

Cloud is one of the tremendous technology that any company in this world would rely on(Salesforce Certification). Using this technology many tough tasks can be accomplished easily in no time. Your content are also explaining the same(Salesforce crm training in chennai). Thanks for sharing this in here. You are running a great blog, keep up this good work(hadoop training).

D Entertainment said...

đồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tư vấn pháp luật qua điện thoại
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Nhìn trận đấu phía dưới Hàn Giang Đào vô cùng hài lòng đúng là có không ít hạt giống tốt, thậm chí có người hoàn toàn có đủ thực lực chống lại các học viên cũ.

Kỳ thật hai đợt tỷ thí này chăng qua là đi nang qua sân khấu thôi những nhân vật thiên tài thì không cần dùng chút khí lực nào cũng có thể tiến vào trong vòng trong.

Cuộc đối chiến này cũng không thoát khỏi dự đoán của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi thoải mái chiến thắng, Tư Mã Yên Nhiên cũng lọt vào bên trong, Đỗ Mật Nhi cùng với Âu Dương Phiên Tình hai nữ nhân này cũng không gặp khó khăn gì.

Sau khi cuộc đối chiến kết thúc, ở trên đài giờ đây cũng chỉ còn lại hai trăm người, hai trăm người trực tiếp vào cuộc đối chiến thứ hai, chiến thắng là có thể tiến vào lớp học viên cũ, đồng thời cũng được thẻ Linh nửa tháng, đây thật sự là cám dỗ cho mọi người.

Tiếp theo tại hạ nói gợi ý của trưởng lão, cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu mở màn, trận đấu toàn bộ dựa vào quy tắc đánh số, xác định gì, ngay cả hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc cũng bị đánh, bài danh trên bảng của học viên cũ chúng ta hình như cũng là người của Tuyết Lâm đế quốc, người này chắc chắn sẽ

PLC training in chennai said...


WIZTECH Automation, Anna Nagar, Chennai, has earned reputation offering the best automation training in Chennai in the field of industrial automation. Flexible timings, hands-on-experience, 100% practical. The candidates are given enhanced job oriented practical training in all major brands of PLCs (AB, Keyence, ABB, GE-FANUC, OMRON, DELTA, SIEMENS, MITSUBISHI, SCHNEIDER, and MESSUNG)

PLC training in chennai
Automation training in chennai
Best plc training in chennai
PLC SCADA training in chennai
Process automation training in chennai
Final year eee projects in chennai
VLSI training in chennai